Hjem | Om oss | Kontakt

 

Kontaktpersoner

Arbeidsutvalget for Fjellseterkapellets Venner består i 2022-23 av:

Meldinger om endringer i gudstjenestelisten etc sendes til Erik Dahl eller Ingrid Sandstad.
Venneforeningens bankkonto er 8194.11.30941. Til denne kontoen betales medlemskontingenten, som nå er på kr 200.

Ofringer til Fjellseterkapellet innbetales til Ilen menighets Fjellseterkonto: 8601.51.79963.

Styret for Fjellseterkapellet ledes av sokneprest i Ilen menighet, April Almaas.

Ved leie av kapellet og ved kirkelige handlinger som dåp eller bryllup kan man henvende seg til
menighetsleder fori Ilen og Sverresborg menigheter, Olav Granheim, telefon 9530 4030 eller epost
og979@kirken.no.