Hjem | Om oss | Kontakt

 

Kontaktpersoner

Arbeidsutvalget for Fjellseterkapellets Venner består i 2016-17 av:

Meldinger om endringer i gudstjenestelisten etc sendes inntil videre til Erik Dahl.
Venneforeningens bankkonto er 8601.16.33635.

Styret for Fjellseterkapellet ledes av prost Kirsten Almås i Byåsen prosti.

Ved leie av kapellet og ved kirkelige handlinger som dåp eller bryllup kan man henvende seg til
Nina Angelsen, menighetsforvalter i Ilen menighet. Hun har telefon 9081 5152 og epost
nina.angelsen@kirken.trondheim.no.