Hjem | Om oss | Kontakt


Kapellet må vedlikeholdes

Arbeidsoppgaver

Fjellseterkapellets Venner har ansvaret for:

  1. Å promotere utvidet bruk av kapellet, i tillegg til søndagsgudstjenester.
  2. Å sette opp liste over gudstjenester og andre arrangementer i kapellet for hvert halvår. Listene skal ha med navn på predikant/møteleder og andre ansvarlige.
  3. I samarbeid med Ilen prestekontor å sørge for at arrangementene blir annonsert.
  4. Å organisere og gjennomføre vaktmesterarbeid og lettere vedlikehold av bygningen og eiendommen Fjellseter kapell. Tyngre vedlikehold må besluttes av Styret for kapellet.

Arbeidsutvalget for FV rapporterer jevnlig til Styret om hvordan det går med driften.