Hjem | Om oss | Kontakt


Utsikt fra kapellet

Gudstjenester våren 2019

Foreløpig oversikt over gudstjenester i Fjellseterkapellet våren 2019:

Dato Predikant Musiker Kirketjener Annet
3.2 Robert Johansen Robert Johansen J.Berg/T.Marc  
10.2 Erik Dahl Mikael Maliks Bjørn Røe Stefanusalliansen
17.2 Merete H Hansen Mikael Maliks Frank Forsell  
24.2 Roald Iversen David Sc Hamnes Frank Forsell  
3.3 Jan Øyvind Grøm Robert Johansen Ole Møllerløkken Vigsel
10.3 Gunnhild Oftedal Dag Austvik Magne Rø Åpne Dører
17.3 Einar Vegge   Erik Dahl Pilegrimsandakt
24.3 Anne Grethe Stjern Robert Johansen Frank Forsell  
31.3 Asbjørn Reknes Dag Aust/Robert Magne Rø  
7.4 Torgils Aurdal Kor/Sæther Ole M/Rune  
14.4 Minny Johansen Robert Johansen Jarle/Trygve  
18.4 Anders Mikal Holen David Sc Hamnes    
22.4 April Almaas Davic Sc Hamnes Ilen Ilen
28.4 Trond Roland Strinda/Sæbø? Per Norberg Konfirmanter
5.5        
12.5 Bjørn O Grüner      
19.5 Bisp Herborg Finseth Carl Johan Teien    
26.5 Kristelig legeforening Harald Steinum Jan H Dybdahl  
30.5 April Almaas Davic Sc Hamnes Ilen  
2.6 Tor Singsaas Kåre Opdal Jan H Dybdahl Td Ys Men
9.6 Anglican Church Andrew Fleming Ingrid Ervik Anglikanske kirke
10.6        
         


Endringer i listen meldes til Ole Møllerløkken eller Per Norberg.

Andre arrangementer

Kapellet er også åpent for andre arrangementer. For kirkelige handlinger som bryllup, barnedåp og annet tas det kontakt med Ilen prestekontor ved Trine Ressem Skei, telefon 9221 2454 eller epost.

For andre arrangementer, for eksempel på hverdager, kan man kontakte Arbeidsutvalget for Fjellseterkapellets Venner (se Kontakt på denne websiden).