Hjem | Om oss | Kontakt


Utsikt fra kapellet

Gudstjenester våren 2020

Foreløpig oversikt over gudstjenester i Fjellseterkapellet våren 2020:

Dato Predikant Musiker Kirketjener Annet
2.2 Ole Møllerløkken Robert Johansen Ingrid Ervik  
9.2 Erik Dahl   Frank Forsell  
16.2 Merete Hel. Hansen      
23.2 April Almaas      
1.3 Jan Øyvind Grøm   Ingrid Ervik  
8.3 Bjørn O Grüner      
15.3 Erik Dahl      
22.3 Håkon Tørring     Fastesamtale?
29.3        
5.4     Ingrid Ervik  
10.4        
13.4 Ilen menighet Ilen menighet Ilen menighet  
19.4 Gunhold Oftedal     Åpne Dører
26.4        
3.5        
10.5 Ragnhild Jepsen      
21.5 Ilen menighet Ilen menighet Ilen menighet  
24.5 Tor Singsaas Kåre Opdal Jan Dybdahl Td Ys Men's Club
31.5        
1.6        
7.6        
14.6 Helga Rossing   Jan Dybdahl Kr. legeforening
         


Endringer i listen meldes til Ole Møllerløkken eller Per Norberg.

Andre arrangementer

Kapellet er også åpent for andre arrangementer. For kirkelige handlinger som bryllup, barnedåp og annet tas det kontakt med Ilen prestekontor ved Trine Ressem Skei, telefon 9221 2454 eller epost.

For andre arrangementer, for eksempel på hverdager, kan man kontakte Arbeidsutvalget for Fjellseterkapellets Venner (se Kontakt på denne websiden).