Hjem | Om oss | Kontakt


Utsikt fra kapellet

Gudstjenester/sportsandakter våren 2024

Dato Predikant Musiker Kirketjener Annet
28.1 Robert Johansen Mikael Maliks Per Norberg  
4.2 KRIK KRIK ensemble Gunnar Gangstø  
11.2 Gunnhild Oftedal Robert? Gunnar Gangstø Åpne Dører
18.2 Erik Dahl Nicolaj Kostov Kjartan Strømme  
25.2 Øyvind Hartberg Øyvind Hartberg Astrid Rodal  
3.3 Jan Øyvind Grøm Robert Johansen Magne Rø  
10.3 IlenSverresborg Ilen/Sv menighet Ilen/Sv menighet Skidag Ilen/Svbg
17.3 Per Walle Øyvind Hartberg Astrid Rodal  
24.3 Robert Johansen Robert Johansen Anne Marie Chr  
28.3 April Almaas David S Hamnes Malin Asgeirsrud  
31.3 Robert Johansen Mikael Maliks Leon Jensen  
7.4 Anders Mikal Holen Robert/KRIK Kjartan Strømme  
14.4 KRIK KRIK ensemble Gunnar Gangstø  
21.4 Marit Walstad Øyvind Hartberg Astrid Rodal  
28.4 Leon Jensen Robert Johansen Anne Marie?  
5.5 Trond Roland Strinda menighet Per Norberg Strinda konf.
9.5 Ilen menighet Ilen menighet Ilen menighet  
12.5 Roald Iversen Robert Johansen Trine Harsvik  
19.5 Susan Boid Andrew Fleming Frode Nilsen Anglican Church
26.5 Per Walle Andres Romstad Astrid Rodal  
2.6 Håkon Tørring   Magne Rø  
9.6 Jan Øyvind Grøm   Trygve Marc  
16.6 Andreas Husøy NKLF   Kr. legeforening
25.6     Frode Nilsen  


Endringer i listen meldes til Erik Dahl eller Ingrid Sandstad.


Andre arrangementer

Kapellet er også åpent for andre arrangementer. For kirkelige handlinger som bryllup, barnedåp og annet tas det kontakt med daglig leder i Ilen/Sverresborg, Olav Granheim, telefon 9530 4030 eller epost.

For andre arrangementer, for eksempel på hverdager, kan man kontakte Arbeidsutvalget for Fjellseterkapellets Venner (se Kontakt på denne websiden).