Hjem | Om oss | Kontakt


Utsikt fra kapellet

Gudstjenester/sportsandakter våren 2024

Dato Predikant Musiker Kirketjener Annet
28.1 Robert Johansen Mikael Maliks Per Norberg  
4.2 KRIK KRIK ensemble Gunnar Gangstø  
11.2 Gunnhild Oftedal Robert? Gunnar Gangstø Åpne Dører
18.2 Erik Dahl Nicolaj Kostov Kjartan Strømme  
25.2 Øyvind Hartberg Øyvind Hartberg Astrid Rodal  
3.3 Jan Øyvind Grøm Robert Johansen Magne Rø  
10.3 IlenSverresborg Ilen/Sv menighet Ilen/Sv menighet Skidag Ilen/Svbg
17.3 Per Valle      
24.3 Robert Johansen Robert Johansen    
28.3 Ilen menighet Ilen menighet Ilen menighet  
1.4        
7.4        
14.4 KRIK KRIK ensemble Gunnar Gangstø  
21.4 Leon Jensen Robert Johansen    
28.4 Marit Walstad Øyvind Hartberg Astrid Rodal  
5.5        
9.5 Ilen menighet Ilen menighet Ilen menighet  
12.5        
19.5        
26.5 Per Valle      
2.6 Håkon Tørring      
9.6        
16.6        
25.6        


Endringer i listen meldes til Erik Dahl eller Ingrid Sandstad.


Andre arrangementer

Kapellet er også åpent for andre arrangementer. For kirkelige handlinger som bryllup, barnedåp og annet tas det kontakt med Ilen prestekontor ved Hedwig Thyve Nystad, telefon 9162 9304 eller epost.

For andre arrangementer, for eksempel på hverdager, kan man kontakte Arbeidsutvalget for Fjellseterkapellets Venner (se Kontakt på denne websiden).