Hjem | Om oss | Kontakt


Utsikt fra kapellet

Gudstjenester høsten 2020

Her er en oversikt over ordinære gudstjenester i Fjellseterkapellet høsten 2020:

Dato Predikant Musiker Kirketjener Annet
30.8 Gunhild Oftedal Robert Johansen Ole Møllerløkken Åpne Dører
6.9 Jan Øyvind Grøm Robert Johansen Per Norberg  
13.9 Anglikanerne Egen Egen Priscilla Beck
20.9 Robert Johansen Robert Johansen Ole Møllerløkken  
27.9 Roald Iversen Mikael Maliks Magne Rø  
4.10 Erik Dahl Mikael Maliks Frank Forsell  
11.10 Robert Johansen Robert Johansen Frank Forsell  
18.10 Bjørn Olav Grüner Liv Gabrielsen Erik Dahl  
25.10 Ole Møllerløkken David Sc Hamnes Trygve Mark?  
1.11 Åshild Brenne Robert Johansen Ole Møllerløkken  
8.11 Øyvind Hartberg Øyvind Hartberg Frank Forsell?  
15.11 Anders M Holen Dag Austvik    
22.11 April Almaas David Sc Hamnes Per Norberg Årsmøte


Endringer i listen meldes til Per Norberg, p-norber@online.no, eller telefon 4143 3971.

Andre arrangementer

Kapellet er også åpent for andre arrangementer. For kirkelige handlinger som bryllup, barnedåp og annet tas det kontakt med Ilen prestekontor, telefon 9081 5152 eller epost.

For andre arrangementer, for eksempel på hverdager, kan man kontakte Arbeidsutvalget for Fjellseterkapellets Venner (se Kontakt på denne websiden).